Tag:Operacija vjeđa

Azijska blefaroplastika zahtjeva posebnu pripremu

Moderna blefaroplastika je široko prakticirana uspješna operacija. Međutim, zbog složene strukture i funkcije vjeđa postoji mogućnost komplikacija. Uz odgovarajući odabir slučaja, temeljitu raspravu s kandidatima za operaciju i pažljivu kiruršku tehniku, većina njih se može izbjeći. Postoje učinkovite tehnike za liječenje većine, ako ne i svih, komplikacija koje se mogu pojaviti.

Azijska blefaroplastika je naprimjer malo drugačija od ostalih i kirurg koji je izvodi mora biti prikladno educiran za nju. Razumijevanje razlika u anatomiji zapadnog i orijentalnog kapka ključno je pri izvođenju operacije kao što je blefaroplastika u ovoj populaciji. U azijskom gornjem kapku postoji donja točka spajanja između orbitalnog septuma, što omogućuje orbitalnom salu da se spusti niže uz povećanu masnoću u preseptalnom fibroadipoznom sloju.

Najčešća komplikacija kod izvođenja kad je azijska blefaroplastika u pitanju je asimetrija. Stoga će pažljivo planiranje reza i pedantna operacija smanjiti ovaj problem. Izbjegavajte previsoko postavljanje nabora kako biste spriječili pojavu pretjeranog zapadnjaštva u krajnjem izgledu samog oka.

Azijska blefaroplastika zahtjeva posebnu pripremu

U mlađih pacijenata, stvaranje nabora fiksacijom kože na prednju tarzalnu ploču, a ne na aponeurozu levatora, izbjegava ektropiju ruba gornjeg kapka i superiornu migraciju nabora. Često se u ovih pacijenata ne uklanja mast, a ekscizija kože je konzervativna. Ova visina reza na koži često je prilično niska, 3 do 5 mm, ovisno o mjerenjima prije operacije. U starijih bolesnika s viškom masnoće na gornjem kapku potrebno je formalno otvoriti septum kako bi se uklonilo preaponeurotsko masno tkivo. Rez na koži i dalje treba biti nizak, možda najviše 5 do 6 mm. Formiranje nabora ne bi trebalo biti visoko na levatoru (ako je uopće iznad tarzalne ploče) kako bi se izbjegao iskrivljeni „vesternizirani“ izgled, asimetrija i ptoza.

Kad je blefaroplastika donjeg kapka u Azijata u pitanju, transkonjunktivalno uklanjanje masnoće daje daleko bolje rezultate od vanjskog pristupa.

Ovo je samo jedan od primjera kad blefaroplastika može imati trajnje posljedice i komplikacije tijekom i nakon zahvata ukoliko kirurg i stručno osoblje nisu adekvatno pripremljeni prije same operacije na način da se sa svojim pacijentom maksimalno upoznaju na vrijeme i za njega adekvatno pripreme.…