Tag:ženski saotvi

Darwil muški i ženski sat bio je iznimno popularan

Darwil je bio kvalitetan muški i ženski sat, solidan sat i sa dobrom cijenom, kvalitetom i izgledom prihvatljiv za mase. I danas pojedinci nose muški ili ženski sat Darwil. To je više kao retro stil jer Darwil koji je nekad bio nije više interesantan. Izgled se mora prilagoditi. Ljudi danas malo više traže, a prije je to bilo samo potreba za satom.

Prije mog vremena, koliko ja znam, postojali su regularni uvoznici za muški i ženski sat Darwil. Uvoznik ode u Švicarsku u tvornicu i uveze određenu količinu satova i ovdje ga da poduzeću koje se bavi prodajom. Kod nas je bilo poduzeće “Zlatar“ koje je i uvozilo i prodavalo i servisiralo satove. Tu je moj otac radio. I tada, kao i danas, je bilo i drugačije trgovine. Mogli ste uzeti i od pojedinaca, ali smo mi to izbjegavali, jer ne možete uzeti muški ili ženski sat za koji postoji mogućnost da je ukraden. To je uvijek rizik kad je u pitanju crno tržište.

Darwil muški i ženski sat bio je iznimno popularan

Općenito kad je u pitanju muški i ženski sat Darwil, netko je menadžerski posao dobro uradio i to je dovelo Darwil do velike popularnosti. Ta nekadašnja vremena, kada se branilo da se nešto ima, dovela su do toga da taj muški i ženski sat bude veoma tražen na našem tržištu, pogotovo ako se moglo kupiti povoljno, kod ovih koji su to ilegalno prodavali.

Puno toga je bilo tada, a puno toga možete naći i danas. Ima raznih modela kad je ovaj muški i ženski sat u pitanju, FHF71, FHF76, FHF74, kako je koji model izlazio, tako su oni i neke mašine mijenjali. FHF76 i FHF74 su stari modeli muških satova sa kojima su oni i krenuli. Kasnije je bio i Darwil ženski sat sa oznakom FHF 6060, pa starija oznaka FUT630, Utilus, to je stari ženski sat i mašina koja je dugo trajala na našem tržištu.…